ค่ายสตรี สคบอ. "รับใช้อย่างที่เราเป็น" 27-28 สิงหาคม 2017 ณ คริสตจักรเขาหินซ้อน

"รับใช้อย่างที่เราเป็น"

ค่ายสตรีสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก 27-28 สิงหาคม 2017 วิทยากร อ.ขจร ธนังกูรวิโรจน์ ภาคบ่ายวันจันทร์มีกิจกรรมเยี่ยมชม ศึกษาดูงานศูนย์เกษตรเขาหินซ้อนในโครงการพระราชดำริ ร.๙

การประชุม สคบอ. (สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก)

การประชุม สคบอ. (สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก)

ณ คริสตจักรพัทยา นาจอมเทียนแบ๊บติสต์

บรรยากาศสามัคคีธรรมยามค่ำคืนอบอุ่น กันเอง มิตรภาพ

บรรยากาศสามัคคีธรรมยามค่ำคืนอบอุ่น กันเอง มิตรภาพ

(การประชุมผู้นำ ศบ.สคบอ. ณ คริสจักรฉะเชิงเทราแบ๊บติสต์)

ประชุมผู้นำ ศบ.สคบอ.29-30 พ.ค.2017 ณ คจ.ฉะเชิงเทราแบ๊บติสต์

ประชุมผู้นำ ศบ.สคบอ.29-30 พ.ค.2017 ณ คจ.ฉะเชิงเทราแบ๊บติสต์ 

อาหารบ้านๆแต่แสนอร่อย น้ำใจเต็มล้น

อาหารทุกมื้อเหลือเฟือจริง ๆ


สังสรรค์รอบดึก

รอบพิเศษขอบคุณเจ้ามือจากกระเฉดและระยอง

การประชุมผู้นำ ศบ. สคบอ.สัญจร ที่ คจ.ส่องสว่างแบ๊บติสต์

การประชุมผู้นำ ศบ. สคบอ.สัญจร ที่ คจ.ส่องสว่างแบ๊บติสต์


ประชุมนัดแรกของคณะกรรมการชุดใหม๋ 2017-2020

การประชุมแรกของกรรมการสคบอ.ชุดใหม่ 2017-2020

พระธรรม คำพยาน พระพรมากมาย

พระธรรม คำพยาน พระพรมากมาย

                            การประชุม ผู้นำ ศบ.สคบอ. 7-8 พ.ย.20 16 ณ คจ.รัก แบ๊บติสต์ มาบตาพุด จ.ระยอง

อิ่มทั้งอาหารฝ่ายกายและจิต

อิ่มทั้งอาหารฝ่ายกายและจิตการประชุม ผู้นำ ศบ. สหกคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก

 การประชุม ผู้นำ ศบ. สหกคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก

ณ คริสตจักรรัก แบ๊บติสต์ มาบตาพุด ระยอง 7-8 พ.ย.2016คณะกรรมการสตรี สคบอ.ชุดใหม่ 2016

คณะกรรมการสตรี สคบอ.ชุดใหม่ 2016

โดยประธาน คุณจันทร์เพ็ญ ต่างสี

ที่ประชุมอำนวยการ สคบอ.ถวายความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ ๙

ที่ประชุมอำนวยการสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทยภาคตะวันออก

อธิษฐานร่วมกันถวายความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ ๙


ประชุมอำนวยการ เลือกตั้งคณะกรรมการ สคบอ.

ประชุมอำนวยการ เลือกตั้งคณะกรรมการ สคบอ.

การประชุมสัมมนาผู้นำ ศบ.สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก

การประชุมสัมมนาผู้นำ ศบ.สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก

       วิทยากร อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

การประชุม ศบ. ผู้นำ สคบอ.คริสตจักรสามัคคีธรรมโคกน้อย

การประชุม ศบ. ผู้นำ สคบอ.คริสตจักรสามัคคีธรรมโคกน้อย

ค่าย สคบ.2016 พัทยา นาจอมเทียน

                 ค่ายประจำปีสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ "รักดั้งเดิม" 2016 ผู้นำ ศิษยาภิบาลกว่า 500 คน และวาระเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสหครินตจักรแบ๊บติสตในประเทศไทยชุดใหม่


พระพรสังสรรของคนมาก่อนเวลาสัมมนา

                  ขอบคุณครอบครัว อ.ปิ่นแก้ว ประสงค์จีน และพี่น้องสมาชิกคริสตจักรฯ นี้ที่ได้ให้โอกาสคนมาถึงก่อน จัดเลี้ยงช่วยกันปรุงอาหาร เป็นมื้อที่อร่อยและอิ่มที่สุดด้วยอาหารและเครื่องดื่มดี ๆนานาชนิด พิเศษจริง ๆขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านนะครับ..


พักผ่อนต่อที่เมืองจันทบุรี

                  หลังจากสัมมนาก็ชวนพักผ่อนกันต่ออีกสักวัน 1 คืน และต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี พี่กนกรัตน์- คุณหมู ที่หาสปอนด์เซอร์อุปถัมภ์ที่พักรีสอร์ทอย่างดี.. ขอพระเยซูคริสต์เจ้าอวยพระพรอย่างมากมายด้วยนะครับ


เดินทางสู่การสัมมนาก่อนหนึ่งวัน

              เดินทางไปพักเอาแรงก่อนการสัมมนาผู้นำ ศบ. แบ๊บติสต์ภาคตะวันออก ณ คริสตจักรชีวิตใหม่จันทบุรีแบ๊บติสต์ จาก คจ.ฉะเชิงเทราแบ๊บติสต์ 200+กม.


กลุ่มศบ.ผู้นำที่คจ.ชีวิตใหม่จันทบุรี

สัมมผู้นำ ศบ.สหคริสตจักรแบ๊บติสตภาคตะวันออก 


              วันจันทร์ 9-10 พ.ค.2016 วิทยากรโดยอาจารย์ แซม มิวลี ในพระธรรมทิตัส และแถมท้ายด้วย ธรรมนูญ สคบ.


บรรยากาศสามัคคีธรรมที่เลี้ยงดูซึ่งกันและกัน

อุดมด้วยอาหารฝ่ายจิตวิญญาณ และสิ่งบำรุงร่างกายอย่างดีเยี่ยม 

      ขอบคุณพี่น้องคริสตจักรอิมมานูเอลแบ๊บติสต์ และทุกท่านที่มีส่วนรับพระพรมาก ๆนะครับ..กลุ่ม ศบ.ผู้นำ แบ๊บติสต์ภาคตะวันออก พระธรรมยอห์น

สัมมนากลุ่ม ศบ. ผู้นำ แบ๊บติสต์ภาคตะวันออก 


           ที่อาคารใหม่ คริสตจักรอิมมานูเอลแบ๊บติสต์ กรุงเทพ ศึกษาพระธรรมยอห์น วิทยากรโดย ศจ.ดร.วินิจ  วงศ์สรรเสริญ


เรื่องราวของพระเยซูสำหรับเด็ก - ไทย The Story of Jesus for Children - Th...

ประวัติวันคริสต์มาส

Christmas Story เรื่องราวของวันคริสต์มาส

การประชุมสัมมนาเพื่อการประกาศ สคบอ.2015

สัมมนาเพื่อการประกาศ

การประชุมสัมมนาเพื่อการประกาศ


ควันหลงงาน สคบอ.แฟร์ 2015

บรรยากาศสู่งาน สคบอ.แฟร์ 2015 และการประชุมอำนวยการประจำปีสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก


สคบอ.แฟร์ครั้งที่ 3 และประชุมอำนวยการประจำปี 2015

คณะสตรีสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก จัดงาน สคบอ.แฟร์ครั้งที่ 3 "ครอบครัวแห่งพระพร" และการประชุมกรรมการอำนวยการประจำปี 2015 ณ คริสตจักรฉะเชิงเทราแบ๊บติสต์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 9.00-15.00น...

เริ่มต้นปีใหม่คณะกรรมการไฟแรงไม่ขาดประชุมเลย

เข้าศักราชใหม่ 2015 คณะกรรมการสคบอ. ไม่ขาดการประชุมสักคนเดียว 2 ครั้งแล้ว ทั้งคณะกรรมการสตรีฯภาค ก็มาแรงกันจริง ประชุมในเวลาเดียวกัน บางท่านวิ่งรอกทีเดียว 2 ประชุมเลย..ครับ..

ค่ายสัมมนา "คริสตจักรที่เจริญเติบโต" มุ่งสู่นิมิตปี 2020

ค่ายสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก มุ่งสู่นิมิตปี 2020 "คริสตจักรที่เจริญเติบโต" 13-15 ตุลาคม 2014 ณ หาดมุกแก้ว จ.ตราด


ค่ายสัมมนา "คริสตจักรที่เจริญเติบโต" มุ่งสู่นิมิตปี 2020

ค่ายสัมมนา "คริสตจักรที่เจริญเติบโต" มุ่งสู่นิมิตปี 2020 สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย และ TBM วันที่ 13-15 ตุลาคม 2014 หาดมุกแก้ว จ.ตราด

สหคริสตจักรแบ๊บติสต์คือใคร?

            แบ๊บติสต์ในไทยมีมากกลุ่มและสังกัด แต่สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย ของเราคือใคร? แนะนำไว้ที่นี่ครับ.


ค่ายประจำปีสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ 2014

ค่ายประจำปีสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย 2014 "มุ่งสู่หลักชัย"  ณ พัทยานาจอมเทียน

ศบ.ผู้นำพาเที่ยวสวนองุ่นไร้เมล็ด ปากช่อง

ชมคลิป ชิมองุ่นไร้เมล็ด สด ใหม่ในสวนปากช่อง (คลิ๊ก!!!)

ศิษยาภิบาล ผู้นำแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก พาเที่ยวสัญจร ดูงาน

ศิษยาภิบาล ผู้นำแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก ท่องเที่ยวพักผ่อน ดูงาน เขาใหญ่ ปากช่อง

ระวังลัทธิคำสอน "ข่าวประเสริฐแห่งความเจริญรุ่งเรือง" (Prosperity Gospel)

 
                 ระวังลัทธิ "ข่าวประเสร็ฐแห่งความเจริญรุ่งเรือง" หรือ "กิตติคุณแห่งความมั่งคั่ง" "Prosperity Gospel" หรือ "Feel-Good Gospel" "ข่าวประเสริฐแห่งความสบายใจ" สุดท้ายเป็นข่าวประเสริฐสำหรับผู้นำลัทธิที่จะร่ำรวยขึ้นและสมาชิกล่มจมหรือไม่ ต้องเรียนรู้ และปกป้องความเชื่อแท้เสียแต่วันนี้

การประชุมอำนวยการ สคบ.อ.2014

            ประชุมอำนวยการและงบประมาณสหคริสตจักรแบีบติสต์ภาคตะวันออก ปี 2014   วันที่เสาร์ 25 มกราคม ค.ศ.2014 เวลา 9.00-12.00 น. ณ คริสตจักรบางคล้าแบ๊บติสต์

คำสอนเรื่องคำพยากรณ์ การเจิม และหมายสำคัญในคริสตจักร

ผู้นำ ศบ.ที่ร่มพระพร ชลบุรี

1-2 ก.ค.2013 มีประชุมกลุ่ม ผู้นำ ศบ.ที่คริสตจักรร่มพระพรแบ๊บติสต์ ชลบุรี วิทยากร ดร.เลิศ ในหัวข้อ ระวังคำสอน เทียมเท็จที่เข้ามาในประเทศไทย

สัมมนา "รู้เขารู้เราประกาศข่าวประเสริฐฯ ภาค2"

สัมมนาเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐประทับใจ ภาค2 โดย ศจ.ดร.สมใจ รักษาศรี และ อจ.จินตนา ณ คริสตจักรฉะเชิงเทราแบ๊บติสต์ วันที่ 22 มิถุุนายน 2013
ค่าย สตรีสคบอ.2013

ค่ายสตรีสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก 2013  "พลังแห่งรัก" วิทยากร ศจ.วิชัย  วงศ์สรรเสริญ และ อจ.ไพรสนธ์  ต่างสี  ที่คริสตจักรบางคล้า


สัมมนา 25 กุมภาพันธ์ เกินเป้าหมาย

สัมมนาเพื่อการนำข่าวประเสริฐ ได้รับการตอบรับอย่างเกินเป้าหมาย ว่าจะรับไม่เกิน 120 ท่าน วันจริงเกิน 200 ท่านครับ และได้ความรู้ความเข้าใจใหม่มากขึ้น ต้องขอขอบคุณท่าน ศจ.ดร.สมใจ รักษาศรี และทีมงาน เป็นวิทยากรที่ประทับใจมาก ขอบคุณไว้ ณ ที่นี่ด้วยครับ
สัมมนาเพื่อการนำข่าวประเสริฐ


เว็บใหม่แบ๊บติสต์ตะวันออก

แจ้งเกิดเว็บใหม่คริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออกครับ ต้อนรับวาเลนไทน์ 2013