เริ่มต้นปีใหม่คณะกรรมการไฟแรงไม่ขาดประชุมเลย

เข้าศักราชใหม่ 2015 คณะกรรมการสคบอ. ไม่ขาดการประชุมสักคนเดียว 2 ครั้งแล้ว ทั้งคณะกรรมการสตรีฯภาค ก็มาแรงกันจริง ประชุมในเวลาเดียวกัน บางท่านวิ่งรอกทีเดียว 2 ประชุมเลย..ครับ..