วิสัยทัศน์

บากบั่น ก้าวต่อไป ร่วมกันรับใช้พระคริสต์ เพื่อชีวิตชุมชน และพี่น้องร่วมชาติ