คณะกรรมการสตรี สคบอ.ชุดใหม่ 2016

คณะกรรมการสตรี สคบอ.ชุดใหม่ 2016

โดยประธาน คุณจันทร์เพ็ญ ต่างสี

ที่ประชุมอำนวยการ สคบอ.ถวายความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ ๙

ที่ประชุมอำนวยการสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทยภาคตะวันออก

อธิษฐานร่วมกันถวายความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ ๙


ประชุมอำนวยการ เลือกตั้งคณะกรรมการ สคบอ.

ประชุมอำนวยการ เลือกตั้งคณะกรรมการ สคบอ.

การประชุมสัมมนาผู้นำ ศบ.สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก

การประชุมสัมมนาผู้นำ ศบ.สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก

       วิทยากร อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

การประชุม ศบ. ผู้นำ สคบอ.คริสตจักรสามัคคีธรรมโคกน้อย

การประชุม ศบ. ผู้นำ สคบอ.คริสตจักรสามัคคีธรรมโคกน้อย