เรื่องราวของพระเยซูสำหรับเด็ก - ไทย The Story of Jesus for Children - Th...

ประวัติวันคริสต์มาส

Christmas Story เรื่องราวของวันคริสต์มาส

การประชุมสัมมนาเพื่อการประกาศ สคบอ.2015

สัมมนาเพื่อการประกาศ

การประชุมสัมมนาเพื่อการประกาศ


ควันหลงงาน สคบอ.แฟร์ 2015

บรรยากาศสู่งาน สคบอ.แฟร์ 2015 และการประชุมอำนวยการประจำปีสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก


สคบอ.แฟร์ครั้งที่ 3 และประชุมอำนวยการประจำปี 2015

คณะสตรีสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก จัดงาน สคบอ.แฟร์ครั้งที่ 3 "ครอบครัวแห่งพระพร" และการประชุมกรรมการอำนวยการประจำปี 2015 ณ คริสตจักรฉะเชิงเทราแบ๊บติสต์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 9.00-15.00น...

เริ่มต้นปีใหม่คณะกรรมการไฟแรงไม่ขาดประชุมเลย

เข้าศักราชใหม่ 2015 คณะกรรมการสคบอ. ไม่ขาดการประชุมสักคนเดียว 2 ครั้งแล้ว ทั้งคณะกรรมการสตรีฯภาค ก็มาแรงกันจริง ประชุมในเวลาเดียวกัน บางท่านวิ่งรอกทีเดียว 2 ประชุมเลย..ครับ..