ค่ายสตรี สคบอ. "รับใช้อย่างที่เราเป็น" 27-28 สิงหาคม 2017 ณ คริสตจักรเขาหินซ้อน

"รับใช้อย่างที่เราเป็น"

ค่ายสตรีสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก 27-28 สิงหาคม 2017 วิทยากร อ.ขจร ธนังกูรวิโรจน์ ภาคบ่ายวันจันทร์มีกิจกรรมเยี่ยมชม ศึกษาดูงานศูนย์เกษตรเขาหินซ้อนในโครงการพระราชดำริ ร.๙

การประชุม สคบอ. (สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก)

การประชุม สคบอ. (สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก)

ณ คริสตจักรพัทยา นาจอมเทียนแบ๊บติสต์

บรรยากาศสามัคคีธรรมยามค่ำคืนอบอุ่น กันเอง มิตรภาพ

บรรยากาศสามัคคีธรรมยามค่ำคืนอบอุ่น กันเอง มิตรภาพ

(การประชุมผู้นำ ศบ.สคบอ. ณ คริสจักรฉะเชิงเทราแบ๊บติสต์)

ประชุมผู้นำ ศบ.สคบอ.29-30 พ.ค.2017 ณ คจ.ฉะเชิงเทราแบ๊บติสต์

ประชุมผู้นำ ศบ.สคบอ.29-30 พ.ค.2017 ณ คจ.ฉะเชิงเทราแบ๊บติสต์ 

อาหารบ้านๆแต่แสนอร่อย น้ำใจเต็มล้น

อาหารทุกมื้อเหลือเฟือจริง ๆ


สังสรรค์รอบดึก

รอบพิเศษขอบคุณเจ้ามือจากกระเฉดและระยอง

การประชุมผู้นำ ศบ. สคบอ.สัญจร ที่ คจ.ส่องสว่างแบ๊บติสต์

การประชุมผู้นำ ศบ. สคบอ.สัญจร ที่ คจ.ส่องสว่างแบ๊บติสต์