สหคริสตจักรแบ๊บติสต์คือใคร?

            แบ๊บติสต์ในไทยมีมากกลุ่มและสังกัด แต่สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย ของเราคือใคร? แนะนำไว้ที่นี่ครับ.