ค่าย สคบ.2016 พัทยา นาจอมเทียน

                 ค่ายประจำปีสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ "รักดั้งเดิม" 2016 ผู้นำ ศิษยาภิบาลกว่า 500 คน และวาระเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสหครินตจักรแบ๊บติสตในประเทศไทยชุดใหม่


พระพรสังสรรของคนมาก่อนเวลาสัมมนา

                  ขอบคุณครอบครัว อ.ปิ่นแก้ว ประสงค์จีน และพี่น้องสมาชิกคริสตจักรฯ นี้ที่ได้ให้โอกาสคนมาถึงก่อน จัดเลี้ยงช่วยกันปรุงอาหาร เป็นมื้อที่อร่อยและอิ่มที่สุดด้วยอาหารและเครื่องดื่มดี ๆนานาชนิด พิเศษจริง ๆขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านนะครับ..


พักผ่อนต่อที่เมืองจันทบุรี

                  หลังจากสัมมนาก็ชวนพักผ่อนกันต่ออีกสักวัน 1 คืน และต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี พี่กนกรัตน์- คุณหมู ที่หาสปอนด์เซอร์อุปถัมภ์ที่พักรีสอร์ทอย่างดี.. ขอพระเยซูคริสต์เจ้าอวยพระพรอย่างมากมายด้วยนะครับ


เดินทางสู่การสัมมนาก่อนหนึ่งวัน

              เดินทางไปพักเอาแรงก่อนการสัมมนาผู้นำ ศบ. แบ๊บติสต์ภาคตะวันออก ณ คริสตจักรชีวิตใหม่จันทบุรีแบ๊บติสต์ จาก คจ.ฉะเชิงเทราแบ๊บติสต์ 200+กม.


กลุ่มศบ.ผู้นำที่คจ.ชีวิตใหม่จันทบุรี

สัมมผู้นำ ศบ.สหคริสตจักรแบ๊บติสตภาคตะวันออก 


              วันจันทร์ 9-10 พ.ค.2016 วิทยากรโดยอาจารย์ แซม มิวลี ในพระธรรมทิตัส และแถมท้ายด้วย ธรรมนูญ สคบ.


บรรยากาศสามัคคีธรรมที่เลี้ยงดูซึ่งกันและกัน

อุดมด้วยอาหารฝ่ายจิตวิญญาณ และสิ่งบำรุงร่างกายอย่างดีเยี่ยม 

      ขอบคุณพี่น้องคริสตจักรอิมมานูเอลแบ๊บติสต์ และทุกท่านที่มีส่วนรับพระพรมาก ๆนะครับ..กลุ่ม ศบ.ผู้นำ แบ๊บติสต์ภาคตะวันออก พระธรรมยอห์น

สัมมนากลุ่ม ศบ. ผู้นำ แบ๊บติสต์ภาคตะวันออก 


           ที่อาคารใหม่ คริสตจักรอิมมานูเอลแบ๊บติสต์ กรุงเทพ ศึกษาพระธรรมยอห์น วิทยากรโดย ศจ.ดร.วินิจ  วงศ์สรรเสริญ