ผู้นำ ศบ.ที่ร่มพระพร ชลบุรี

1-2 ก.ค.2013 มีประชุมกลุ่ม ผู้นำ ศบ.ที่คริสตจักรร่มพระพรแบ๊บติสต์ ชลบุรี วิทยากร ดร.เลิศ ในหัวข้อ ระวังคำสอน เทียมเท็จที่เข้ามาในประเทศไทย