การประชุม สคบอ. (สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก)

การประชุม สคบอ. (สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก)

ณ คริสตจักรพัทยา นาจอมเทียนแบ๊บติสต์