การประชุม ผู้นำ ศบ. สหกคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก

 การประชุม ผู้นำ ศบ. สหกคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก

ณ คริสตจักรรัก แบ๊บติสต์ มาบตาพุด ระยอง 7-8 พ.ย.20160 Responses

ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็น ระบบกำลังรอการตรวจสอบเพื่อการแสดงผล แล้วกลับมาใหม่นะคะ