ควันหลงงาน สคบอ.แฟร์ 2015

บรรยากาศสู่งาน สคบอ.แฟร์ 2015 และการประชุมอำนวยการประจำปีสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก


สคบอ.แฟร์ครั้งที่ 3 และประชุมอำนวยการประจำปี 2015

คณะสตรีสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก จัดงาน สคบอ.แฟร์ครั้งที่ 3 "ครอบครัวแห่งพระพร" และการประชุมกรรมการอำนวยการประจำปี 2015 ณ คริสตจักรฉะเชิงเทราแบ๊บติสต์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 9.00-15.00น...