สัมมนา 25 กุมภาพันธ์ เกินเป้าหมาย

สัมมนาเพื่อการนำข่าวประเสริฐ ได้รับการตอบรับอย่างเกินเป้าหมาย ว่าจะรับไม่เกิน 120 ท่าน วันจริงเกิน 200 ท่านครับ และได้ความรู้ความเข้าใจใหม่มากขึ้น ต้องขอขอบคุณท่าน ศจ.ดร.สมใจ รักษาศรี และทีมงาน เป็นวิทยากรที่ประทับใจมาก ขอบคุณไว้ ณ ที่นี่ด้วยครับ
สัมมนาเพื่อการนำข่าวประเสริฐ


เว็บใหม่แบ๊บติสต์ตะวันออก

แจ้งเกิดเว็บใหม่คริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออกครับ ต้อนรับวาเลนไทน์ 2013