กลุ่มศบ.ผู้นำที่คจ.ชีวิตใหม่จันทบุรี

สัมมผู้นำ ศบ.สหคริสตจักรแบ๊บติสตภาคตะวันออก 


              วันจันทร์ 9-10 พ.ค.2016 วิทยากรโดยอาจารย์ แซม มิวลี ในพระธรรมทิตัส และแถมท้ายด้วย ธรรมนูญ สคบ.


0 Responses

ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็น ระบบกำลังรอการตรวจสอบเพื่อการแสดงผล แล้วกลับมาใหม่นะคะ