เอกสาร


ตราสัญลักษณ์ หัวจดหมาย หนังสือของ สคบอ.เอกสารใบสมัคร นำคริสตจักรเข้าเป็นสมาชิก ในสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทยดาวน์โหลดต้นฉบับ ที่นี่ครับ


รายงานประชุมคณะกรรมการ สคบอ.2015/1 

(งบประมาณ และโครงสร้างบอร์ด ตารางผู้นำ ศบ.)


ธรรมนูญ สคบอ. 

(ลิงก์ไปดาวน์โหลด)

รายงานบัญชีการเงิน สคบอ.

 ธรรมนูญสตรี สคบอ.