ประชุมนัดแรกของคณะกรรมการชุดใหม๋ 2017-2020

การประชุมแรกของกรรมการสคบอ.ชุดใหม่ 2017-2020

พระธรรม คำพยาน พระพรมากมาย

พระธรรม คำพยาน พระพรมากมาย

                            การประชุม ผู้นำ ศบ.สคบอ. 7-8 พ.ย.20 16 ณ คจ.รัก แบ๊บติสต์ มาบตาพุด จ.ระยอง

อิ่มทั้งอาหารฝ่ายกายและจิต

อิ่มทั้งอาหารฝ่ายกายและจิตการประชุม ผู้นำ ศบ. สหกคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก

 การประชุม ผู้นำ ศบ. สหกคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก

ณ คริสตจักรรัก แบ๊บติสต์ มาบตาพุด ระยอง 7-8 พ.ย.2016