ค่าย สตรีสคบอ.2013

ค่ายสตรีสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก 2013  "พลังแห่งรัก" วิทยากร ศจ.วิชัย  วงศ์สรรเสริญ และ อจ.ไพรสนธ์  ต่างสี  ที่คริสตจักรบางคล้า