สัมมนา 25 กุมภาพันธ์ เกินเป้าหมาย

สัมมนาเพื่อการนำข่าวประเสริฐ ได้รับการตอบรับอย่างเกินเป้าหมาย ว่าจะรับไม่เกิน 120 ท่าน วันจริงเกิน 200 ท่านครับ และได้ความรู้ความเข้าใจใหม่มากขึ้น ต้องขอขอบคุณท่าน ศจ.ดร.สมใจ รักษาศรี และทีมงาน เป็นวิทยากรที่ประทับใจมาก ขอบคุณไว้ ณ ที่นี่ด้วยครับ
0 Responses

ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็น ระบบกำลังรอการตรวจสอบเพื่อการแสดงผล แล้วกลับมาใหม่นะคะ