ค่ายสัมมนา "คริสตจักรที่เจริญเติบโต" มุ่งสู่นิมิตปี 2020

ค่ายสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก มุ่งสู่นิมิตปี 2020 "คริสตจักรที่เจริญเติบโต" 13-15 ตุลาคม 2014 ณ หาดมุกแก้ว จ.ตราด


ค่ายสัมมนา "คริสตจักรที่เจริญเติบโต" มุ่งสู่นิมิตปี 2020

ค่ายสัมมนา "คริสตจักรที่เจริญเติบโต" มุ่งสู่นิมิตปี 2020 สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย และ TBM วันที่ 13-15 ตุลาคม 2014 หาดมุกแก้ว จ.ตราด