ระวังลัทธิคำสอน "ข่าวประเสริฐแห่งความเจริญรุ่งเรือง" (Prosperity Gospel)

 
                 ระวังลัทธิ "ข่าวประเสร็ฐแห่งความเจริญรุ่งเรือง" หรือ "กิตติคุณแห่งความมั่งคั่ง" "Prosperity Gospel" หรือ "Feel-Good Gospel" "ข่าวประเสริฐแห่งความสบายใจ" สุดท้ายเป็นข่าวประเสริฐสำหรับผู้นำลัทธิที่จะร่ำรวยขึ้นและสมาชิกล่มจมหรือไม่ ต้องเรียนรู้ และปกป้องความเชื่อแท้เสียแต่วันนี้