คำสอนเรื่องคำพยากรณ์ การเจิม และหมายสำคัญในคริสตจักร

ผู้นำ ศบ.ที่ร่มพระพร ชลบุรี

1-2 ก.ค.2013 มีประชุมกลุ่ม ผู้นำ ศบ.ที่คริสตจักรร่มพระพรแบ๊บติสต์ ชลบุรี วิทยากร ดร.เลิศ ในหัวข้อ ระวังคำสอน เทียมเท็จที่เข้ามาในประเทศไทย

สัมมนา "รู้เขารู้เราประกาศข่าวประเสริฐฯ ภาค2"

สัมมนาเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐประทับใจ ภาค2 โดย ศจ.ดร.สมใจ รักษาศรี และ อจ.จินตนา ณ คริสตจักรฉะเชิงเทราแบ๊บติสต์ วันที่ 22 มิถุุนายน 2013
ค่าย สตรีสคบอ.2013

ค่ายสตรีสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก 2013  "พลังแห่งรัก" วิทยากร ศจ.วิชัย  วงศ์สรรเสริญ และ อจ.ไพรสนธ์  ต่างสี  ที่คริสตจักรบางคล้า


สัมมนา 25 กุมภาพันธ์ เกินเป้าหมาย

สัมมนาเพื่อการนำข่าวประเสริฐ ได้รับการตอบรับอย่างเกินเป้าหมาย ว่าจะรับไม่เกิน 120 ท่าน วันจริงเกิน 200 ท่านครับ และได้ความรู้ความเข้าใจใหม่มากขึ้น ต้องขอขอบคุณท่าน ศจ.ดร.สมใจ รักษาศรี และทีมงาน เป็นวิทยากรที่ประทับใจมาก ขอบคุณไว้ ณ ที่นี่ด้วยครับ
สัมมนาเพื่อการนำข่าวประเสริฐ


เว็บใหม่แบ๊บติสต์ตะวันออก

แจ้งเกิดเว็บใหม่คริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออกครับ ต้อนรับวาเลนไทน์ 2013