ประชุมนัดแรกของคณะกรรมการชุดใหม๋ 2017-2020

การประชุมแรกของกรรมการสคบอ.ชุดใหม่ 2017-2020

พระธรรม คำพยาน พระพรมากมาย

พระธรรม คำพยาน พระพรมากมาย

                            การประชุม ผู้นำ ศบ.สคบอ. 7-8 พ.ย.20 16 ณ คจ.รัก แบ๊บติสต์ มาบตาพุด จ.ระยอง

อิ่มทั้งอาหารฝ่ายกายและจิต

อิ่มทั้งอาหารฝ่ายกายและจิตการประชุม ผู้นำ ศบ. สหกคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก

 การประชุม ผู้นำ ศบ. สหกคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก

ณ คริสตจักรรัก แบ๊บติสต์ มาบตาพุด ระยอง 7-8 พ.ย.2016คณะกรรมการสตรี สคบอ.ชุดใหม่ 2016

คณะกรรมการสตรี สคบอ.ชุดใหม่ 2016

โดยประธาน คุณจันทร์เพ็ญ ต่างสี

ที่ประชุมอำนวยการ สคบอ.ถวายความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ ๙

ที่ประชุมอำนวยการสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทยภาคตะวันออก

อธิษฐานร่วมกันถวายความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ ๙


ประชุมอำนวยการ เลือกตั้งคณะกรรมการ สคบอ.

ประชุมอำนวยการ เลือกตั้งคณะกรรมการ สคบอ.

การประชุมสัมมนาผู้นำ ศบ.สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก

การประชุมสัมมนาผู้นำ ศบ.สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก

       วิทยากร อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

การประชุม ศบ. ผู้นำ สคบอ.คริสตจักรสามัคคีธรรมโคกน้อย

การประชุม ศบ. ผู้นำ สคบอ.คริสตจักรสามัคคีธรรมโคกน้อย

ค่าย สคบ.2016 พัทยา นาจอมเทียน

                 ค่ายประจำปีสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ "รักดั้งเดิม" 2016 ผู้นำ ศิษยาภิบาลกว่า 500 คน และวาระเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสหครินตจักรแบ๊บติสตในประเทศไทยชุดใหม่


พระพรสังสรรของคนมาก่อนเวลาสัมมนา

                  ขอบคุณครอบครัว อ.ปิ่นแก้ว ประสงค์จีน และพี่น้องสมาชิกคริสตจักรฯ นี้ที่ได้ให้โอกาสคนมาถึงก่อน จัดเลี้ยงช่วยกันปรุงอาหาร เป็นมื้อที่อร่อยและอิ่มที่สุดด้วยอาหารและเครื่องดื่มดี ๆนานาชนิด พิเศษจริง ๆขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านนะครับ..


พักผ่อนต่อที่เมืองจันทบุรี

                  หลังจากสัมมนาก็ชวนพักผ่อนกันต่ออีกสักวัน 1 คืน และต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี พี่กนกรัตน์- คุณหมู ที่หาสปอนด์เซอร์อุปถัมภ์ที่พักรีสอร์ทอย่างดี.. ขอพระเยซูคริสต์เจ้าอวยพระพรอย่างมากมายด้วยนะครับ


เดินทางสู่การสัมมนาก่อนหนึ่งวัน

              เดินทางไปพักเอาแรงก่อนการสัมมนาผู้นำ ศบ. แบ๊บติสต์ภาคตะวันออก ณ คริสตจักรชีวิตใหม่จันทบุรีแบ๊บติสต์ จาก คจ.ฉะเชิงเทราแบ๊บติสต์ 200+กม.


กลุ่มศบ.ผู้นำที่คจ.ชีวิตใหม่จันทบุรี

สัมมผู้นำ ศบ.สหคริสตจักรแบ๊บติสตภาคตะวันออก 


              วันจันทร์ 9-10 พ.ค.2016 วิทยากรโดยอาจารย์ แซม มิวลี ในพระธรรมทิตัส และแถมท้ายด้วย ธรรมนูญ สคบ.


บรรยากาศสามัคคีธรรมที่เลี้ยงดูซึ่งกันและกัน

อุดมด้วยอาหารฝ่ายจิตวิญญาณ และสิ่งบำรุงร่างกายอย่างดีเยี่ยม 

      ขอบคุณพี่น้องคริสตจักรอิมมานูเอลแบ๊บติสต์ และทุกท่านที่มีส่วนรับพระพรมาก ๆนะครับ..กลุ่ม ศบ.ผู้นำ แบ๊บติสต์ภาคตะวันออก พระธรรมยอห์น

สัมมนากลุ่ม ศบ. ผู้นำ แบ๊บติสต์ภาคตะวันออก 


           ที่อาคารใหม่ คริสตจักรอิมมานูเอลแบ๊บติสต์ กรุงเทพ ศึกษาพระธรรมยอห์น วิทยากรโดย ศจ.ดร.วินิจ  วงศ์สรรเสริญ